محصولات

خرما در ایران از تنوع زیادی برخوردار است.هر نوع خرما با توجه به ویژگی هایش متعلق به منطقه ای خاص از کشور است.آب و هوای مناسب برای رشد خرما گرم و مرطوب است که در نتیجه جنوب ایران بهترین منطقه برای رویش این میوه می باشد.زمان برداشت خرماها بسته به میزان گرمسیر بودن مناطق ، متفاوت است.اما عموما تا پایان ماه اول فصل پاییز اکثر خرماها برداشت می شوند.بیش از 3000 نوع خرما در دنیا وجود دارد که بیشترین سهم آن یعنی حدود 400 رقم،متعلق به ایران است.

1مجموع 10 محصول
1مجموع 10 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :